Kaminari v0.9.1 Release Notes

    • googlish template theme [@maztomo]